Київський національний університет культури і мистецтв https://publish.knukim.edu.ua/ uk-UA lib-it@knukim.edu.ua (В'ячеслав Лук'яненко ) knukim.journals@gmail.com (Євгеній Дорошенко) OMP 3.3.0.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 ІНФОРМАЦІЙНА ОСВІТА: ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ https://publish.knukim.edu.ua/catalog/book/274 <p>Монографія присвячена обґрунтуванню теоретико-методологічних основ розвитку інформаційної освіти в<br />Україні в умовах цифрових трансформацій. Узагальнені цифрові контексти розвитку єдиної в Україні спеціальності інформаційно-комунікаційного профілю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», педагогічно обґрунтовано освітньо-професійні програми, які можуть бути пропоновані у межах спеціальності в контексті розвитку професійних ресурсів документно-інформаційної діяльності.</p> Оксана Володимирівна Матвієнко, Михайло Наумович Цивін Авторське право (c) 2023 О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін, Видавництво Ліра-К https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://publish.knukim.edu.ua/catalog/book/274 Tue, 26 Dec 2023 00:00:00 +0000 СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР РЕКЛАМНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ https://publish.knukim.edu.ua/catalog/book/269 <p>У монографії розроблено методологію системно-діяльнісного підходу щодо вивчення комунікативних функцій реклами в туризмі. Це дає змогу визначити особливості рекламної діяльності в царині туризму. Охарактеризовано іміджелогію, брендинг, міфодизайн як чинники формування стратегій маркетингових комунікацій і реклами в туризмі. Надано аналіз соціодинаміки трансформацій рекламних комунікацій туризму. Визначено подієві, етичні, естетичні ознаки рекламних комунікацій у туризмі. Наведено аналіз інфраструктури рекламних комунікацій у ЗМІ. Проаналізовано інтегровані маркетингові комунікації та реклами послуг і дестинацій.</p> <p>Досліджено особливості інтеграції комунікативного простору реклами в культурному туризмі. Надано модельно-проєктну характеристику інтегрованих маркетингових комунікацій і реклами в контексті дизайнерських технологій.</p> <p>Видання адресоване аспірантам, студентам і викладачам культурно-мистецьких закладів освіти, а також усім, хто цікавиться питаннями соціокультурного простору рекламних комунікацій у туризмі.</p> Валерій Володимирович Кушнарьов Авторське право (c) 2022 Валерій Володимирович Кушнарьов, Видавництво Ліра-К https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://publish.knukim.edu.ua/catalog/book/269 Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 +0000 УКРАЇНСЬКЕ АКАДЕМІЧНЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО: МЕТОДИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ, ІСТОРИКО-МУЗИКОЗНАВЧИЙ ДИСКУРСИ https://publish.knukim.edu.ua/catalog/book/271 <p>Колективна монографія «Українське академічне вокально-хорове мистецтво: методико-педагогічний, історико-музикознавчий дискурси» підготовлена в рамках теми наукових досліджень кафедри музичного мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв «Музика в діалозі з сучасністю: освітні, мистецтвознавчі, культурологічні, педагогічні студії» (номер держреєстрації 0121U114303, термін реалізації: 12.2021–12.2026 рр.) за ініціативою науково-педагогічних працівників ОПП «Диригентсько-хорове мистецтво (академічне)». Авторський колектив науковців та практиків під керівництвом завідувачки кафедрою, професорки Кречко Н. М. представив матеріали власних досліджень, педагогічних, методичних спостережень щодо професійної підготовки диригентів хору, артистів хору, вокалістів, а також мистецтвознавчі пошуки щодо української сакральної хорової спадщини.</p> <p>Видання адресовано спеціалістам у галузі хорознавства, здобувачам вищої освіти, всім, хто цікавиться сучасними освітніми та виконавськими тенденціями українського вокально-<br />хорового мистецтва.</p> Андрій Бондаренко, Жанна Закрасняна, Лариса Остапенко, Олександр Кравчук, Наталія Кречко, Надія Нарожна, Назар Якобенчук, Анна Поліщук, Ярослав Комарніцький, Олексій Бояр, Мстислав Юрченко, Ігор Тилик, Владислав Лисенко Авторське право (c) 2022 Андрій Бондаренко, Жанна Закрасняна, Лариса Остапенко, Олександр Кравчук, Наталія Кречко, Надія Нарожна, Назар Якобенчук, Анна Поліщук, Ярослав Комарніцький, Олексій Бояр, Мстислав Юрченко, Ігор Тилик, Владислав Лисенко, Київський національний університет культури і мистецтв https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 https://publish.knukim.edu.ua/catalog/book/271 Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000