Про Видавництво

Видавничий центр КНУКіМ є структурним підрозділом університету. Видавництво спеціалізується на виданні наукової, навчальної літератури, матеріалів конференцій і наукових журналів.

Свідоцтво про внесення суб’єкта до державного реєстру видавців, виготовлювачів, розповсюджувачів видавничої продукції (серія ДК № 4776 від 09.10.2014).