Навчальна література

0 Назв

Навчальне видання – видання, що містить систематизовані відомості наукового чи прикладного характеру, викладені в зручній для вивчення та викладання формі.

За функціональною ознакою, що визначає значення і місце окремих видів навчальної літератури в освітньому процесі, формуються групи, а саме: навчально-програмні (навчальні плани, програми, календарно-тематичне планування); навчально-теоретичні (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій із певної дисципліни); навчально-практичні (збірники вправ і задач, контрольних завдань, тестів, практичних робіт, хрестоматій); навчально-методичні (методичні рекомендації, рекомендації щодо виконання контрольних робіт, розроблення проектів, підготовки дослідницьких робіт і т. ін.); навчально-довідкові (тематичні, термінологічні словники, навчальні довідники, путівники, визначники і т. ін.); навчально-наочні (альбоми, карти, атласи, таблиці); навчально-бібліографічні посібники.

Усі Книги

##catalog.noTitlesSection##